In de grafische bedrijfstak neemt RGA 2000 een uitzonderlijke positie in. Onze activiteiten begeven zich op het gebied tussen redactie, automatisering en grafische productie. Door elementen van deze disciplines te combineren zijn we in staat om het productieproces in hoge mate te automatiseren. De kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde van onze werkwijze geven we door aan onze klanten.

Voor uitgeverijen voeren we projecten uit om complexe problemen op een praktische manier op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld om uitzonderlijk complexe uitgaven als schrijfmethoden, muziekuitgaven, wetenschappelijke uitgaven met complexe formules, desnoods een methode Chinees. Bij traditionele productie zullen de hoge productiekosten niet opwegen tegen de verwachte oplagen. Daarnaast kunt u denken aan projecten die complex zijn door de grote omvang of de korte doorlooptijd. Voor deze projecten ontwikkelen we de software, die voor een optimale verwerking nodig is

Als hoofdactiviteit verzorgen we de totale productie van kopij tot 'gereed voor massificatie'. Of u kiest voor traditionele druk, CD-productie of internet maakt niet uit. U maakt daarbij gebruik van een surplus aan kennis op het gebied van redactie, automatisering en grafische productie.